top of page

Uzmanlar

Selin Oyman Kostakoğlu 

Uzman Klinik Psikolog​

 

Lisans eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak uzman psikolog ünvanını almıştır.  2012 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak klinik psikolog ünvanını almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde, Ankara'da özel bir özel eğitim merkezinde staj yapmış, çeşitli araştırmalarda uygulayıcı olarak yer almıştır. 

 

EMDR Institute tarafından akredite edilmiş EMDR Terapisi eğitimini (1. ve 2. düzey) tamamlamıştır. EMDR Avrupa Akredite Terapistlik sürecindedir. EMDR Terapisi çalışmalarıyla ilgili EMDR Avrupa Akredite süpervizörlerinden süpervizyon almaktadır. 

 

ISST (International Society of Schema Therapy) onaylı eğitimci Dr. H. Alp Karaosmanoğlu'ndan Şema Terapi eğitimi almıştır. Academy of Cognitive Therapy tarafından sertifikalandırılmış eğitmen Prof.Dr.Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Doç.Dr. Sedat Işıklı tarafından verilen Travma Psikolojisi eğitimini (1. ve 2. düzey) tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen  “Psikoloji’nin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi”ne sahiptir. Dr.Klinik Psikolog Sevinç Göral Alkan ile Şema Terapi süpervizyon sürecindedir.

 

Meslek hayatı boyunca Ankara’da özel bir kurumda ve sonrasında bir kamu kurumunda psikolojik danışmanlık yapmıştır. 2013 yılından bu yana kurucularından olduğu Persona Psikoloji’de ergen ve yetişkinlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

‘Obsesif Kompulsif Belirtilerin Şiddeti ile Üstbilişler Arasındaki İlişkide Düşünce Kontrol Stratejilerinin Düzenleyici Etkisi’ isimli akademik çalışmasını European Conference on Social Science Research konferansında sunmuştur. Çalışması, ‘The Moderation Effect of the Thought Control Strategies on Relationship Between Severity of Obsessive Compulsive Symptoms and Metacognitions’ adıyla European Journal of Research on Education dergisinde yayınlanmıştır.

Göksu Kostakoğlu 

Uzman Psikolog

 

 

Lisans (2008) ve yüksek lisans (2010) eğitimini Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyet öncesi yetişkinlere yönelik çeşitli araştırmalarda uygulayıcı olarak yer almış, İstanbul'da özel kurumlarda atipik gelişim gösteren çocuklarla çalışmış,  Prof.Dr. Yankı YAZGAN'ın muayenehanesinde staj yapmıştır. Meslek hayatına Ankara’da özel bir kurumda psikolojik danışmanlık, otizm spektrum bozukluğu (yaygın gelişimsel bozukluklar) ön tanılı/tanılı çocuklarla, dikkat ve davranış sorunları olan çocuklarla bireysel çalışmalar yaparak başlamıştır. Askerlik hizmetini yedek subay psikolog olarak yerine getirmiş ve rütbeli ve rütbesiz askeri personele ve yakınlarına yönelik psikolojik danışmanlık yapmıştır. Sonrasında özel bir hastanede uzman psikolog olarak görev almıştır. Burada çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikolojik danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmış ve psikolojik test uygulamaları yapmıştır. Nisan 2013 tarihinden itibaren kurucusu olduğu Persona Psikoloji’de çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Meslek yaşamı süresince EMDR Institute tarafından akredite edilmiş 1. ve 2. Düzey yetişkin EMDR Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. EMDR Avrupa tarafından akredite edilmiş Çocuk-Ergen EMDR 1.Düzey eğitimini tamamlamıştır. EMDR Avrupa Akredite terapistlik sürecindedir. EMDR terapisi çalışmalarıyla ilgili EMDR Avrupa akredite süpervizörlerinden süpervizyon almaktadır EMDR Avrupa Akredite Eğitmeni Asena Yurtsever'den "EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunlarına Odaklanmak" eğitimini almıştır.

 

Dr. Byron Norton ve Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Deneyimsel Oyun Terapisi çalışmalarıyla ilgili süpervizyon almaktadır.

Academy of Cognitive Therapy tarafından sertifikalandırılmış eğitmen Prof.Dr.Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği tarafından verilen Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Özgül Öğrenme Güçlüğü eğitimini tamamlamıştır. Bremen Üniversitesi'nde geliştirilen ATTENTIONER Dikkat Eğitim Programı uyglayıcı eğitimini Dr. Hülya Bingöl Çağlayan'dan almıştır.

WISC-R ve WISC-4 zeka testlerinin sertifikalı uygulayıcısıdır. MOXO dikkat testinin sertifikalı uygulayıcısıdır. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Çocuk Değerlendirme Testleri eğitimini tamamlamıştır. Denver II Gelişim Tarama Testi eğitimini, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği’nden almıştır. OPA – Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Otizm “Uzman Uygulayıcı” sertifikasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Psikoloji’nin Tıbbi Uygulamaları” yetki belgesine sahiptir.  

Göksu KOSTAKOĞLU, Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

.

bottom of page