top of page

Yetişkin Danışmanlığı

Bireysel psikolojik danışmanlık seanslarında kişilerin güncel sorunları, yaşamlarının farklı alanlarında yaşadıkları güçlükler, kendileri, ilişkileri ve davranışlarında yaratmak istedikleri değişimler ele alınır. Danışanla yapılan ilk görüşmede yaşanan sorun ve soruna etki eden faktörleri her boyutuyla anlamak ve değerlendirmek hedeflenir. İlk görüşmenin sonucunda seanslarda izlenecek yön ve teknikler belirlenir. İlk görüşmeden itbaren süreç başlamış olur. Seanslarda devamlılık ve sistemli bir çalışma sağlanacak faydayı arttıracaktır.

Bireysel olarak başvurabileceğiniz bazı durumlar:

Kaygı ve endişe ile ilgili sorunlar, mutsuzluk, kayıp ve yas süreci, travmatik yaşam olayları, motivasyon eksikliği, çekingenlik, özgüven ile ilgili sorunlar, boşanma süreci, öfke ile ilgili sorunlar, ilişki problemleri...

bottom of page