Test ve Ölçekler //

UYGULANAN TEST ve ÖLÇEKLER

 

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

 • Peabody Resim - Kelime Testi

 • Bender - Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Bir İnsan Çiz Testi

 • Aile Çizimi Testleri

 • Çocuklar İçin Depresyon ve Kaygı Ölçekleri

 • Conners Ebeveyn - Öğretmen Değerlendirme Ölçeği

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 • Beck Depresyon ve Kaygı Ölçeği

 • Kısa Semptom Envanteri

 • Yale - Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği

 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği

© 2015 by Persona Psikolojik Hizmetler 

0532 712 57 43

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • YouTube - Black Circle