top of page

Test ve Ölçekler //

Zeka Testi Balıkesir, gelişim testi

UYGULANAN TEST ve ÖLÇEKLER

 

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği - IV (WISC-4)

 • MOXO Dikkat Testi

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

 • Peabody Resim - Kelime Testi

 • Bender - Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Bir İnsan Çiz Testi

 • Aile Çizimi Testleri

 • Çocuklar İçin Depresyon ve Kaygı Ölçekleri

 • Conners Ebeveyn - Öğretmen Değerlendirme Ölçeği

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 • Beck Depresyon ve Kaygı Ölçeği

 • Kısa Semptom Envanteri

 • Yale - Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği

 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği

bottom of page