top of page

Persona Psikoloji //

Balıkesir psikolog, uzman klinik psikolog

Merkezimiz psikoloji biliminin yöntemlerini temel alıp etik kurallar çerçevesinde çalışarak psikolojik hizmetlerin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedeflemektedir. Persona'da danışanla empatik ve güvenilir bir ilişki kurmak ve danışan kişilerin yararının gözetilmesi öncelik taşımaktadır.

 

Persona'da Süreç

 

Başvurmak istediğiniz konuyla ilgili kısa bir bilgi alışverişi yapmak ve görüşme tarihi belirlemek   amacıyla ilk olarak telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Belirlenen tarihte yapılan değerlendirme görüşmesi ve gerekli görülürse uygulanan test ve ölçeklerin ardından uzman psikolog ve danışanla birlikte belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışmaya başlanmaktadır.

 

Seans süresi bireysel görüşmelerde 50 dakikadır. Çocuk değerlendirmelerinde uygulanacak test ve aile görüşmesine göre farklılık gösterebilmektedir.

bottom of page