top of page

Karne Dönemi - Ailelere Öneriler //

  • Çocuğun notları “beklenti”nin altında geldiğinde ebeveyn ve çocuk sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili arayışa girebilirler. Bu noktada öncelikle olan ebeveyn ve çocuğun beklentilerinin ne olduğunu belirlemek önemlidir. Bu sayede çocuğun karnesinin “ne kadar kötü” olduğu değerlendirilebilir.

  • Eğer gerçekten sorun oluşturan bir durum varsa çocuğa yüklenmenin ve onu eleştirmenin sorunu çözmeyeceği çok açıktır. Aksine sorunu daha da karmaşık bir hale getirir. Çözüm için yapılacak şey; mevcut sorunun nelerden kaynaklandığını anlamaktır. Çünkü ancak sorunun kaynağını bulabilirseniz çözüme ulaşabilirsiniz.

  • Diğer tüm konularda olduğu gibi karne ve notlar konusunda da çocuğu kardeş(ler)i, arkadaşları ya da akrabalarıyla kıyaslamak motivasyon arttırıcı değil azaltıcı bir etki yapacaktır. Bu tip durumlarda çocuklar kendilerini yetersiz ve değersiz hissedeceklerdir.

  • Karne hediyeleri abartılı olmamalıdır. Çocuk sözel olarak da pekiştirilmelidir. Çünkü ders çalışma konusunda çocuğun içsel motivasyonunun ve sorumluluğunun olması önemli bir konudur. Ayrıca hediyenin direkt olarak notlar için değil karneye kadar olan süreçte verilen emek ve sarfedilen çaba için olduğunun altı çizilmelidir.

  • Her zaman önerdiğimiz gibi sömestr tatilinde de ailecek yapılacak etkinliklere zaman ayrılması ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimi destekleyecek ve çocuğun duygudurumunu olumlu etkileyecektir.

  • Son olarak tatiller çocuğun ilgi duyduğu konuları araştırması ve bunlara odaklanması için de uygun zamanlardır. Çocuklarınızı bu konularda destekleyebilirsiniz.

bottom of page