top of page

Ergen/Genç Danışmanlığı

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik dönemleri arasında yer alan; çeşitli fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir gelişim dönemidir. Bu dönem kızlarda 11-12, erkeklerde ise 13-14 yaşından başlayarak 20-21 yaşına kadar devam eder. Ergenlik büyümek, değişim ve dönüşüm demektir. Bu dönemin hedefi kimlik krizi denilen yoğun kendini keşif ve karar alma sürecinden geçerek başarılı kimlik statüsüne ulaşmaktır. Gencin güçlü ve sağlıklı bir kimlik statüsüne ulaşması için ebeveynlerin destekleyici tutum ve davranışlar içinde olmaları önemlidir. Fakat ergenlik dönemi bazen genç ve gencin ailesi için çeşitli zorluklar barındırabilir. Ergenliğe okulla, aileyle ve arkadaş çevresiyle ilgili stres eşlik edebilir ve genç bu stresle baş etmekte zorluk çekebilir. Bu durumlarda bir uzman psikologdan destek alınabilir.

Ergen ve gençlerle ilgili başvurabileceğiniz bazı durumlar:

Çekingenlik, Özgüven Sorunları, Sınav/Performans Kaygısı, İletişim Problemleri, Kaygı ve Korkular, Duygusal Sorunlar, Kayıp ve Yas Süreci, Travmatik Yaşam Olayları...

bottom of page