top of page

Çocuk Danışmanlığı

Çocuklar, gelişim dönemleri süresince duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunlar yaşayabilirler. Sorunun neden kaynaklandığını anlamak, doğru adımların atılması noktasında büyük önem arz eder. Bu amaçla; çocukla yapılan görüşme, aileden (ihtiyaç halinde öğretmenden) alınan bilgiler ve gerekli psikolojik test uygulamaları izlenecek yolu belirlemede yardımcı olur. Çözüm noktasında çocukla yapılan çalışmaların yanı sıra, anne-babaya verilen danışmanlığın da büyük bir payı vardır.

Çocuğunuz için başvurabileceğiniz bazı durumlar:

 • Gelişim Değerlendirme  ve Gelişim Tarama Testleri

 • Riskli Gelişim ve Gelişimsel Gecikme

 • Zeka Testleri

 • Okul Başarısızlığı ve Okula Uyum Sorunları

 • Dikkat Sorunları, Hareketlilik

 • Kaygı ve Korkular

 • Boşanma Sürecinin Çocuklara Etkileri

 • Tuvalet Problemleri, Kaka Tutma/Kaçırma, Alt Islatma

 • Yeme Problemleri

 • Travmatik Yaşantılar

 • Tikler

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Otizm, Asperger Sendromu

 • Davranışsal Sorunlar

 • Kayıp ve Yas Süreci

 • Öğrenme Sorunları

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü

 • Takıntılı Davranışlar

 • Çekingenlik

bottom of page